top of page

Süt Sağım Sistemleri

Süt sağım sistemleri, süt sığırcılığı yapan işletmelerde süt sağımının daha kolay, hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayan makine ve ekipmanlardan oluşan sistemlerdir. Süt sağım sistemleri, ineklerin memelerinden sütün sağılmasını, sağılan sütün depolanmasını ve taşınmasını kapsayan bir süreci içerir.

Süt sağım sistemleri, temel olarak iki ana bileşenden oluşur:

 • Sağım Ünitesi: Sağım işlemini gerçekleştiren ve sütün sağılan memeden depolama tankına aktarılmasını sağlayan bileşendir. Sağım ünitesi, memelik, pompa, hava kompresörü, güğüm ve süt sağım motoru gibi parçalardan oluşur.
 • Dağıtım Ünitesi: Sağılan sütün depolandığı tanktan diğer yerlere taşınmasını sağlayan bileşendir. Dağıtım ünitesi, süt tankı, pompa ve boru sistemi gibi parçalardan oluşur.

  Süt sağım sistemleri, kullanım amacına göre farklı tiplerde olabilir. En yaygın kullanılan süt sağım sistemleri şunlardır:

 • Manuel süt sağım sistemleri: Bu sistemlerde, sağım işlemi elle yapılır. Manuel süt sağım sistemleri, küçük işletmelerde ve az sayıda ineği olan işletmelerde yaygın olarak kullanılır.
 • Yarı otomatik süt sağım sistemleri: Bu sistemlerde, sağım işlemi elle yapılır ancak memelik ve pompa gibi bazı bileşenler otomatiktir. Yarı otomatik süt sağım sistemleri, orta ölçekli işletmelerde yaygın olarak kullanılır.
 • Tam otomatik süt sağım sistemleri: Bu sistemlerde, sağım işlemi tamamen otomatiktir. Tam otomatik süt sağım sistemleri, büyük ölçekli işletmelerde yaygın olarak kullanılır.

Süt sağım sistemlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler şunlardır:

 • İşletmenin büyüklüğü: İşletme büyüklüğü, süt sağım sisteminin kapasitesini belirler. Küçük işletmeler için manuel veya yarı otomatik süt sağım sistemleri uygunken, büyük işletmeler için tam otomatik süt sağım sistemleri uygundur.
 • İşletmenin süt üretim miktarı: İşletmedeki süt üretim miktarı, süt sağım sisteminin güğüm kapasitesini belirler. Yüksek süt üretim miktarına sahip işletmeler için daha büyük güğüm kapasitesine sahip süt sağım sistemleri tercih edilir.
 • İşletmenin bütçesi: Süt sağım sistemlerinin fiyatları, özelliklerine göre farklılık gösterir. Bütçe kısıtlıysa daha basit ve uygun fiyatlı süt sağım sistemleri tercih edilebilir.

Süt sağım sistemlerinin işletmelere sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • Sağım işleminin daha kolay, hızlı ve verimli yapılmasını sağlar.
 • Sağım kalitesini artırır.
 • İneklerin sağlığını korur.
 • İşletmenin karlılığını artırır.

Süt sağım sistemleri, süt sığırcılığı yapan işletmeler için önemli bir yatırımdır. Doğru süt sağım sisteminin seçimi, işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artırmaya yardımcı olur.

Süt Sağım Sistemlerinin Bakımı

Süt sağım sistemlerinin verimli bir şekilde çalışması için düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Bakım sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Sağım ünitesi: Memelik, pompa, hava kompresörü ve güğüm gibi bileşenlerin temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Dağıtım ünitesi: Süt tankı, pompa ve boru sistemi gibi bileşenlerin temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Motorlar: Motorlar, düzenli olarak yağlanmalıdır.

Süt sağım sistemlerinin bakımının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, sistemlerin verimliliğini ve ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Süt Sağım Sistemleri

0,00₺Fiyat

  Benzer Ürünler